Live stream preview

Watch this video and more on Flamenco Explained

Watch this video and more on Flamenco Explained

Friday Falseta - Tangos Alzapua - Kai Narezo Falseta LOOPED

Alzapua Falsetas • 5m 19s

Up Next in Alzapua Falsetas

  • Friday Falseta - Buleria Alzapua - Ka...

    Friday Falseta - Buleria Alzapua - Kai Narezo Falseta LOOPED (Also works for Tangos)

  • Distance from 10 - 2003 Antonio Marin

    Guitar: 2003 Antonio Marin Montero (https://tinyurl.com/y7lmdql5)
    Here's Kai Narezo with a Flamenco Explained lesson about practicing picado and alzapua technique while also practicing your Bulerias compás. Kai plays a 2003 Antonio Marin Montero flamenco blanca.

    Huge thanks to Jurgen Reisch ...